Programma

Klik hier om het komende voetbalprogramma te bekijken

Frijns Industrial jeugdtoernooi 2014

Klik hier voor meer informatie over het Frijns Industrial jeugdtoernooi 2014 .

SITA meidendag 2014

Klik hier voor meer informatie.

Oefenstof

Vanaf seizoen 2013-2014 zal hier oefenstof beschikbaar zijn.

Sponsors

Klik hier om alle sponsoren te bekijken!

En klik hier voor de sponsorcatalogus.

Actueel nieuws

 • Zaterdag 26 april Koningsdag - GEEN VOETBAL

  Zaterdag 26 april is het Koningsdag, een feestdag. In dat kader heeft de KNVB laten weten geen wedstrijden te willen inplannen behoudens bekerfinales. Graag hier rekening mee houden ten aanzien van eventuele inhaalwedstrijden.

 • Afslag naar Heugem/Randwijck afgesloten

  De afrit van de stadstraverse (A2) richting Heugem/Randwijck is afgesloten van maandag 7 april 7:00 uur t/m vrijdag 2 mei 6:00 uur. Zie hier voor meer informatie. De geadviseerde route naar RKHSV vanaf de A2 vanuit Eindhoven richting Luik is een afslag verder via Köbbesweg en vervolgens langs de nieuwe Intratuin vestiging tot aan garage Van den Boorn waar men linksaf kan slaan richting ons sportcomplex.
 • BERICHT VAN HET BESTUUR

  Het maaiseizoen is weer begonnen. Daarom een dringend verzoek om de doelbeugels (waar de netten aan vast zitten) op te klappen, zodat de (maai)werkzaamheden gedaan kunnen worden. Ook bij deze het verzoek om na elke training/wedstrijd de verplaatsbare doelen van de velden te halen en op de daarvoor bestemde plekken neer te zetten. Dank voor jullie medewerking!
 • One Day PRO @ MVV - meivakantie 2014

  In de meivakantie organiseert MVV wederom de One Day PRO belevenis voor jeugdspelers. Voor meer informatie wordt verwezen naar dit artikel.

JEUGDPLAN RKHSV

op .

“Ook binnen Rkhsv neemt de jeugd de grootste plaats in wat betreft aantal leden. De jeugd verdient daarom  bijzondere aandacht. In het jeugdbeleidsplan “Rkhsv sportief” staan sporttechnische beleidsuitgangspunten genoemd. Deze uitgangspunten zijn realiseerbaar indien wij als vereniging kiezen voor indeling van teams op basis van selectie criteria die beogen zo hoog mogelijk te willen voetballen.  Dit houdt in dat kwaliteit en resultaat moet leiden tot het feit dat Rkhsv binnen 3 tot 5 jaar duidelijk op weg is om bij de top 3 verenigingen op basis van grootte en resultaat wat betreft de jeugd in Maastricht kan gaan behoren. Van groot belang blijft echter ook dat de leden spelvreugde en plezier beleven in het voetbalspel. Dat kan in een prestatief team óf in een recreatief/opleidingsteam.
Bovengenoemde zaken vragen een gestructureerde aanpak in organisatie en opleiding. Binnen de organisatie van de jeugdafdeling gaan we werken met minimaal 3 Knvb opgeleide technische jeugdcoördinatoren. Deze zijn verdeeld als volgt over de categorieën:
AB Gerrie Laenen
CD Brian Hulshoff
EF Wayne van Eck. “

Bovengenoemde tekst stond in het afgelopen infoboekje 2012/2013 van Rkhsv vermeld. Afgelopen jaar zijn de eerste organisatorische zaken geregeld geïnitieerd vanuit de vastgestelde  Jeugdcommissie van Rkhsv. Vanuit de organisatorische inzet is vervolgens de eerste uitvoer geregeld.
Naast de reeds geschoolde Gerrie laenen zijn Brian Hulshoff en ook Wayne van Eck geschoold in de Tc3.
Voor de categorie “meiden” voetbal is het Peter Hameleers die ook taken gelijk aan de inzet van de Tjc uit gaat voeren.
De technisch jeugdcoördinatoren zullen de jeugdleiders geleidelijk aan actief ondersteunen en begeleiden op voetbaltechnisch gebied.

Wij hebben de eerste keer te maken gekregen met een indeling conform het nieuwe beleid. Dit proces heeft ons wezenlijke informatie verstrekt op verschillende items. Ik noem ook een aantal aandachtspunten die op basis van eerste ervaring aandacht behoeven:
- Wijze communicatie
- Planning proces in tijd en definitief plan indeling
- Rollen van tjc binnen eigen categorie en andere categorie (wenselijkheid/noodzaak)
- Geen hoofdcoach-schap van een Tjc binnen een team
- Adviesfunctie van leiders naar Tjc
- Draagvlak

We hebben een richting ingeslagen waarin duidelijk is gebleken dat dit een proces is wat in tijd minimaal een middellange termijn nodig heeft. Ik spreek echter het vertrouwen uit over de inzet en ingeslagen weg , waarbij ik iedereen veel succes toewens. We hebben nadrukkelijk aandacht voor het voetbal, voor de kwaliteit van het voetbal en dit alles in een groeiproces.  Het is duidelijk dat respect en wederzijds vertrouwen alles met zich meebrengt om naderhand tevreden te kunnen terug kijken op de ingeslagen weg. De  input van de aandachtspunten die aandacht behoeven zijn feedback vanuit een beperkt deel vanuit onze jeugdafdeling. Dat houdt in dat in relatief veel teams alles goed is verlopen. Doch nemen wij (Technische Commissie)  ook de handschoen op vanuit de feedback vanuit dat gelukkig beperkt deel van onze jeugdafdeling om het proces te optimaliseren.

Ronald Hochstenbach, coördinator jeugd Rkhsv en voorzitter Technische (jeugd-) Commissie.